GDPR

~~Elektronikhuset i Mariestad AB Personuppgiftspolicy med anledning av GDPR gäller från 2018-05-25
En EU-gemensam lag: ”Dataskyddsförordningen” (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL). Elektronikhuset i Mariestad AB (i dagligt tal ”Elektronikhuset”) värnar om din personliga integritet. Denna personuppgifts-policy förklarar hur Elektronikhuset samlar in och använder personuppgifter. Du behöver inte godkänna villkoren samt de utskick du får på nytt, men läs gärna hur vi hanterar dina personuppgifter.
Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning till exempel. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker - och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt.
När du kontaktar oss, accepterar du vår personuppgiftspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Elektronikhuset använder fysiska och elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.
För att kunna erbjuda dig vår verksamhet, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?
Insamling och användning av data Denna personuppgiftspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, som webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/arrangemang/mässor och liknande.
Information som du ger till oss Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, när du anmäler dig till och deltar vår verksamhet eller när du kontaktar oss per mail, formulär på hemsidan, brev eller telefon. Denna information kan vara: Person- och kontaktinformation - Namn, födelsedatum, personnummer, postadress, e-postadress, mobiltelefonnummer samt information om tidningar eller annat material ska skickas eller ej. Betalningsinformation Kontantbetalning och fakturainformation etc. Information om anmälningar Detaljer angående de evenemang du anmält dig till, t.ex., allergier, kontaktinformation till anhörig. Historisk information Betalningshistorik. Enhetsinformation T.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning Geografisk information Din geografiska placering.
Informationen du ger oss och informationen som vi samlar in om dig är generellt sett nödvändig för att ta del av vår verksamhet, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nöd

Vilka kan vi komma att dela informationen till?
Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra uppdragsgivare och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part som revisorer, leverantörer eller underleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.
Myndigheter Vi kommer att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.
Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna Elektronikhuset kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter? Elektronikhuset behandlar datalagrade uppgifter inom EU/EES. Elektronikhuset vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datalagrade uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna? Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering Elektronikhuset håller ett register på alla personuppgiftsbehandlingar som hanteras inom organisationen och har även ett personuppgiftsombud utsett för att snabbt kunna hantera dina rättigheter.
Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Elektronikhuset har om dig och verifiera den information vi har om dig.
Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

« Tillbaka Entos allt för din hemsida