Projektstart etapp 1

Nu drar vi igång och gräver i Kistegården och därmed har etapp 1 startat på allvar.

Vi kommer inom kort gå ut med information till alla i Etapp 1 som beställt samt komma och besöka er för planering av tomtarbetet.

Under byggtiden kommer gator och liknande schaktas upp och det kommer dröja med återasfaltering tills kabeln är inne i husen och vi fått större delar klara. Vi hoppas ni har överseende med detta och att det inte ska skapa er allt för stort besvär.

För dig som ännu inte beställt finns det fortfarande tid att göra det http://www.openbit.se/anslut/ullervad?id=11303&show=articles

« Tillbaka Entos allt för din hemsida