Varför fiber?

Med en uppbyggnad av ett fibernät tillhandahålls Telefoni, TV och Bredband/Internet och på så sätt säkrar vi framtidens behov av service och tjänster via nätet. Detta gäller också för exempelvis trygghetslarm och andra vårdtjänster.

Det befintliga kopparnätet för telefoni och bredband är oftast gammalt och klarar inte av de krav på kommunikation som ett modernt samhälle ställer.

Ett problem med kopparnätet är att hastigheten sjunker ju längre avståndet

är från en telefonstation, vilket innebär att det är bara de som bor inom ett visst avstånd som kan få en acceptabel bredbandsuppkoppling via kopparnätet.

Gamla kopparnät ger höga underhållskostnader och dålig lönsamhet vilket medför att avvecklingsplaner upprättas runt om i landet.

Det mobila bredbandet (4G) kan ge högre hastigheter men finns oftast bara i städerna och med varierande kvalitet på vår landsbygd.

Effekten av ett Fibernätsprojekt

•Den största effekten är att kunna bo på landsbygden med samma eller bättre konkurensmöjlighet som i tätort.

•Attraktionsvärdet på boende i landsbygd ökar och därmed fastighetsvärdena.

•Den långsiktiga investeringen möjliggör tillgång till framtidens tekniska utveckling.

 

« Tillbaka Entos allt för din hemsida