Webb-tv producent

 

Webb Producent är ett styrprogram för att sända webb-TV, t.ex.

kommunfullmäktige med ärendehantering och PowerPoint bilder.

Webb-TV systemet består av en producent del, streamingserver och webbserver.

Producentprogrammet, skapar man en webbsida med ärendelistor och förbereder PowerPoint bilder eller andra bilder man vill vissa under sändningen.
Vid direktsändningen styr man vilket ärende och PowerPoint bild som skall visas på webbsidan.
Efter sändningen sparar man webbsidan för eftersändning. Det går även att finn redigerar tider för ärenden och bildvisning.

Visningen av webbsidan kan göras i Microsoft Windows datorer, Mac datorer, Plattor och i Smarta telefoner.

Man klickar på det ärende som man önskar så förflyttar sig videon till det stället på videon som innehåller ärendeavsnittet samtidigt som PowerPoint bilden för det bestämda ärendet visas.

Om man inte vill ha PowerPoint bild eller ärendelista går det även att välja bort dessa att inte visas.

 

 

« Tillbaka Entos allt för din hemsida