Kabel-tv

Kabel-tv

Elektronikhuset är en av de aktörer i Sverige som erbjuder högsta kunskapsnivå kring installation och service av alla typer av kabel-tv-system. Just nu sker en stor omställning till ny kabel-tv-teknik i hela landet. Elektronikhuset har en aktiv och viktig roll i den förändringen. På uppdrag av stora bolag uppgraderar vi näten i en mängd svenska städer.

Vi installerar också bland annat centralantennsystem för flerfamiljshus samt för äldreboenden och andra specialbostäder. Dessutom finns det möjlighet till serviceavtal med jour.